Diverse zaken

Thema: Overig Behoorlijkheidsnorm: luisteren naar de burger en goede informatieverstrekking Verzoeker klaagt over het niet gehoord zijn door de gemeente, de gang van zaken rondom zijn Bbz-aanvraag, een afgewezen persoonlijke lening, het niet actief optreden door de gemeente met betrekking tot de woonsituatie die verzoeker had en het handelen door mevrouw X. van de gemeente. Met betrekking tot de klacht over het niet gehoord zijn, concludeert de OO dat er drie gesprekken zijn geweest en dat er zeer veel contact is geweest tussen verzoeker en de gemeente, met name via de e-mail. Voor wat betreft de aanvraag Bbz en de lening, overweegt de OO dat uit het besluit niet blijkt dat de zogenaamde oriŽnterende fase is toegekend op grond van de Bbz. Of dit terecht niet is toegekend, is een vraag die in de bezwaarprocedure of een beroepsprocedure thuis hoort en niet beantwoord kan worden door de OO, zij is hier niet toe bevoegd. Ook de vraag of de lening terecht is afgewezen ligt bij de rechter; ook hier doet de OO geen uitspraak over. De klacht over de woonsituatie is al door de vorige ombudsman van Oldebroek behandeld. Tot slot concludeert de OO dat niet gebleken is, dat mevrouw X. of de gemeente in het algemeen zich ondeskundig heeft gedragen ten opzichte van verzoeker. De klacht is ongegrond.
Lees hier het rapport