Poging tot vergiftiging?

Verzoekster klaagde erover dat haar consulent Werk geen aandacht schonk aan haar verhaal dat men haar bij WezoFlex probeerde te vergiftigen door middel van koekjes. De consulent hoefde geen actie te ondernemen richting WezoFlex, omdat het hier ging om een politiezaak. Wel kwam de vraag aan de orde of de consulent vanuit het oogpunt van behoorlijk handelen actie richting WezoFlex had moeten ondernemen, omdat verzoekster daar werkte met behoud van uitkering in het kader van re?ntegratie. Verzoekster had geen enkel bewijs van haar bewering dat zij zich ziek voelde door de koekjes. Daarom mocht er ook niet van de consulent worden verwacht dat hij het verhaal van verzoekster zou voorleggen aan WezoFlex. De klacht over het niets doen (gebrek aan dienstbetoon) van de consulent Werk is daarom ongegrond.
Lees hier het rapport