Bijtende honden

behoorlijkheidsnorm: fair play

 thema: openbare ruimte

 klacht ongegrond

 Klager is van mening dat de gemeente verdere maatregelen zou moeten treffen tegen X naar aanleiding van een bijtincident tussen zijn hond en de hond van klager. De ombudscommissie vindt dat de gemeente heeft gehandeld volgens het daartoe geldende protocol en het daarbij behorende stappenschema. Uit de informatie van de gemeente blijkt op basis van welke bevindingen zij tot de conclusie is gekomen dat verdere maatregelen op dit moment niet aan de orde zijn. De gemeente informeerde klager over de procedurele mogelijkheden die hij kan benutten.

 

Lees hier het rapport