burenruzie valt niet te bemiddelen

behoorlijkheidsnorm: niet van toepassing

 thema: burenruzie

 klacht: ongegrond

 Betrokken werkgevers hebben samen veel tijd gestoken in de klacht van de ene buurman tegen de andere buurman. Beide werkgevers vinden dat van opgeleide ambtenaren het besef mag worden verwacht dat zij zichzelf dienen te beheersen in emotionele situaties en dat zij beiden een evenredige verantwoordelijkheid dragen voor het conflict en zich dan ook de-escalerend dienen te gedragen. Beide werkgevers hebben geprobeerd te bemiddelen in het conflict en gesprekken gehad met omwonenden die klaagden over geluidsoverlast ten gevolge van de ruzie.

De ombudscommissie ziet geen aanleiding om het verzoek tot onderzoek te honoreren. De reden daarvoor is dat de gedragingen zich afspelen in de privé-sfeer en los staan van het werk.

 

 

 

 

Lees hier het rapport