Integreren in Nederland is moeilijk

 Thema: Sociale zaken

Klachten over de wijze waarop de gemeente de integratie van verzoeker aanpakt. Verzoeker blijkt moeilijk bereikbaar en haakt op cruciale punten af en wordt dan gekort op de uitkering. De gemeente handelde over het geheel genomen correct.  Klachten niet gegrond. Wel wordt afgesproken dat een onafhankelijke deskundige het hele dossier nog eens tegen het licht houdt.

 

Lees hier het rapport