Ambitieuze aanpak niet altijd een goede keuze

De klacht is gegrond. De gedragingen zijn ten aanzien van de behoorlijkheidsnormen luisteren naar de burger en maatwerk niet zorgvuldig. De ombudscommissie doet een aanbeveling ten aanzien van het traject WorkFast en een aanbeveling ten aanzien van de rol van de klachten co?rdinator. Het gaat hier om de wijze waarop WorkFast omging met verzoekster. Verzoekster ervoer dat als een druk, waarmee zij ? psychisch - niet kon omgaan. De signalen die verzoekster afgaf tijdens het traject bij WorkFast hadden in combinatie met het UWV rapport voor WorkFast een signaal kunnen zijn om bij de gemeente aan te kaarten dat er misschien meer aan de hand was met verzoekster dan alleen fysieke problemen. De gemeente zou dan eerder de gelegenheid hebben gehad om te overwegen verzoekster te laten herkeuren om te bezien of een traject bij WorkFast wel passend is voor verzoekster. Voorstelbaar is dat de werkwijze die WorkFast hanteert niet geschikt is voor personen die om psychische redenen niet opgewassen zijn tegen de daarbij behorende druk.
Lees hier het rapport