overlast van populieren

thema: overlast, bomen
behoorlijkheidsnorm: luisteren naar de burger

 klacht ongegrond

De gemeente heeft de klacht van verzoeker en medebewoners van het appartementencomplex over overlast van de populieren serieus behandeld en is ingegaan op de argumenten van verzoeker. De gemeente heeft gemotiveerd aangegeven waarom zij geen aanleiding ziet om maatregelen te nemen. De klacht is ongegrond

Lees hier het rapport