Wat doe je met een klacht over gebrek aan communicatie?

Verzoeker klaagde erover dat zijn klacht over miscommunicatie en gebrek aan overleg niet voortvarend werd behandeld door de gemeente. De Ombudscommissie vernam ondanks rappel niets meer van verzoeker. De feiten en omstandigheden die verzoeker aan de Ombudscommissie had voorgelegd betroffen echter dezelfde als die waarover de Ombudscommissie zich al eerder had uitgesproken. Daarom zette de Ombudscommissie het onderzoek niet voort. Wel vond de Ombudscommissie dat de afwikkeling door de gemeente van verzoekers brief niet voortvarend was. In zoverre was de klacht gegrond.
Lees hier het rapport