mysterieus bezwaarschrift

Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Zwolle haar klacht over het niet krijgen van een reactie op haar bezwaarschrift tegen de afwijzing van haar verzoek om planschade niet in behandeling nam. Na onderzoek concludeert de ombudscommissie dat er sprake is geweest van een kennelijke miscommunicatie tussen verzoekster en haar gemachtigde, waardoor er geen bezwaarschrift werd ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De klacht is ongegrond.
Lees hier het rapport