Heeft de gemeente behoorlijk gereageerd op signalen?

Behoorlijkheidsnormen: goede informatieverstrekking en onpartijdigheid.

Verzoeker klaagt erover, dat de gemeente niet goed heeft gehandeld naar aanleiding van signalen die ze ontving over de gezinssituatie. Zo was er volgens verzoeker geen reden tot zorg en is in het hele proces onvoldoende aandacht geweest voor haar partner. Door het hele gebeuren zijn er problemen binnen de familie ontstaan. De klacht is door de gemeente niet onpartijdig behandeld.

De ombudscommissie verklaart de klacht ongegrond. De gemeente heeft gehandeld (naar aanleiding van signalen), waarbij de veiligheid van verzoeker en haar kinderen voorop stond. De partner is voldoende geïnformeerd door de gemeente. Niet gebleken is dat verzoeker en haar partner tijdens de klachtbehandeling bevooroordeeld zijn behandeld. De klacht is zorgvuldig onderzocht.

 

 

 

 

Lees hier het rapport