Aparte visies

Behoorlijkheidsnormen: fair play, luisteren naar de burger

Klacht ten dele gegrond. Aanbeveling.


Gebrek aan goede communicatie, misvatting over hoor- en wederhoor én het ongenuanceerd opleggen van een gedragslijn inzake het indienen van klachten geven de ombudscommissie de indruk dat de visie op en de doelstelling van klachtbehandeling binnen de gemeentelijke organisatie nog onvoldoende aandacht hebben en dat intern over klachten niet altijd adequaat wordt gecommuniceerd, ook niet met het bestuur.

 

 

Lees hier het rapport