Geen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen voor studenten die minder lenen dan mogelijk is.

Verzoekers zijn samenwonende studenten die een gezamenlijke huishouding voeren. Zij ontvangen ieder een toelage per maand van 500 euro. De gemeente beschikt afwijzend op het verzoek om kwijtschelding. Als reden wordt vermeld dat de voorliggende voorziening in het kader van de wet studiefinanciering niet volledig is benut. Concrete berekening en toelichting worden ? in een latere fase - bij brief geleverd. De afwijzingsgrond, zo is de Ombudscommissie gebleken, is in overeenstemming met de richtlijnen. Het verzoek om kwijtschelding is derhalve zorgvuldig gewogen, ook al is het feit dat het bij te lenen geld terugbetaald moet worden en dat het meer moeten lenen haaks staat op het principe om verstandig te lenen, voor het gevoel van verzoekers niet rechtvaardig. De Ombudscommissie spreekt als haar oordeel uit dat de gemeente behoorlijk heeft gehandeld waar het betreft de motivering van de beslissing inzake het verzoek om kwijtschelding en waar het betreft de informatieverstrekking omtrent die beslissing.
Lees hier het rapport