handreiking voor de toekomst

behoorlijkheidsnorm: luisteren naar de burger

 thema: klachtbehandeling, overlast

 klacht gegrond

 Verzoekster heeft een lange geschiedenis met de gemeente inzake geluidsoverlast van een nabij gelegen bedrijf. De ombudscommissie vindt dat de aanpak van de gemeente doelmatiger en doeltreffender had kunnen zijn.

De ombudscommissie beoogt met het rapport een handreiking te geven voor de toekomst. De ombudscommissie gaat er vanuit dat de gemeente vanaf nu op duidelijke en transparante wijze met verzoekster communiceert, zodat verzoekster weet waar zij aan toe is.

Dit geldt ook en met name voor het klachtmanagement. De ombudscommissie gaat ervan uit dat goed klachtmanagement er niet alleen toe leidt dat de gemeente duidelijk grenzen afbakent, maar ook dat het verzoekster duidelijk is waar zij aan toe is, dat zij zich gehoord voelt en dat zij niet via het indienen van klachten steeds opnieuw aan de bel trekt.

 

Lees hier het rapport