Gemeente heeft klacht niet in behandeling genomen

behoorlijkheidsnormen: redelijkheid

 thema's: klachtbehandeling

 klacht ongegrond

 De gemeente heeft een klacht over een gedraging van een wethouder in 2015 niet in behandeling genomen met als reden dat deze gedraging meer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden. De gedraging betreft een wethouder, die volgens verzoeker de gemeenteraad verkeerd heeft geïnformeerd. De vraag is of de gemeente in redelijkheid kon besluiten tot het niet behandelen van de klacht.

Naar het oordeel van de OO heeft de gemeente terecht deze klacht niet in behandeling genomen. De grond daarvoor is echter niet zo zeer de overschrijding van de termijn van een jaar als wel het feit dat hier geen sprake is van een gedraging, maar van – totstandkoming van – beleid c.q. een politiek besluitvormingsproces. De gemeenteraad is er zelf verantwoordelijk voor om te beoordelen of hij goede en voldoende informatie krijgt ter vaststelling van beleid. Verzoeker is geen direct belanghebbende.

Deze klacht is door de OO dan ook ongegrond verklaard.

 

 

Lees hier het rapport