Ontbrekende documenten

behoorlijkheidsnorm: transparant

 thema: documenten

 klacht langer dan een jaar geleden

 Kern van de klacht: het bewust niet opnemen in het raadsonderzoek van een aantal documenten.

Ombudscommissie constateert dat klacht inhoudelijk gaat over een gedraging van meer dan een jaar oud en besluit het onderzoek niet verder voort te zetten.

Van de gedraging had klager in ieder geval al sinds februari 2015 op de hoogte kunnen zijn. Dat over het ontbreken van documenten bij het raadsonderzoek een opmerking is gemaakt in de raadsvergadering van 2017 verandert dit niet. Ombudscommissie beschouwt dat wat is gezegd door de voorzitter van de onderzoekscommissie als een verklaring voor het ontbreken van een aantal stukken bij het raadsonderzoek.

Overigens vindt de ombudscommissie wel dat het vanuit het oogpunt van transparantie beter zou zijn om bij een dergelijk onderzoek alle bestudeerde stukken, al dan niet relevant, te noemen.

Lees hier het rapport