Twee keer dezelfde fout, twee keer excuus.

Verzoeker klaagt erover dat een aantal dingen niet goed zijn gegaan omtrent een aanslag afvalstoffenheffing. Zo zou het bedrag twee keer ten onrechte via loonbeslag zijn ingehouden, zou er niet gereageerd zijn op een e-mailbericht van 19 januari 2012, zouden gegevens omtrent een betalingsregeling niet zijn aangekomen en zou een gesprek op het laatste moment zijn afgezegd. Met betrekking tot de norm goede organisatie concludeert de Ombudscommissie het volgende. - Loonbeslag; Verzoeker heeft in 2011 een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen. Omdat deze aanslag niet direct is betaald, heeft de gemeente in november een dwangbevel gestuurd aan verzoeker. Van verzoeker (via de schoonzoon) is op 19 januari 2012 bericht ontvangen, per e-mail, met daarin het verzoek tot een betalingsregeling. Dit was echter dezelfde datum als de aankondiging loonbeslag. Het e-mailbericht van 19 januari 2012, is niet direct door de gemeente geopend. De mail is doorgestuurd naar iemand die met verlof was. Hierdoor heeft het loonbeslag plaatsgevonden. Op 9 maart 2012 dient verzoeker hierover een klacht in. Naar aanleiding van deze klacht wordt het bedrag weer teruggestort. Ook is tegen verzoeker gezegd dat het bedrag niet meer zou worden ge?nd. Daarmee heeft de gemeente adequaat op de klacht gereageerd. - E-mailbericht; De schoonzoon van verzoeker deed op 19 januari 2012 een verzoek per e-mail, om een betalingsregeling. De e-mail werd doorgestuurd naar iemand die met vakantie was waardoor het bericht te laat werd geopend. De gemeente erkende de fout en bood hiervoor in de klachtafhandelingsbrief van 22 maart 2012 excuus aan en heeft aangeboden de vordering niet meer op te starten - Bewijsstukken en tweede keer loonbeslag; Naast de aanslag afvalstoffenheffing heeft verzoeker ook een aanslag hondenbelasting ontvangen. Voor deze aanslag wilde verzoeker ook graag een betalingsregeling treffen en hiertoe heeft de schoonzoon van verzoeker bij de balie diverse bewijsstukken ingediend. Deze bewijsstukken zijn niet aangekomen bij de betreffende ambtenaar. De Ombudscommissie vindt dit geen zorgvuldige werkwijze. Op 21 mei 2012 zijn de aanslag hondenbelasting ge?nd en is abusievelijk ook de eerder kwijtgescholden aanslag afvalstoffenheffing via een tweede loonbeslag ge?nd. Ook dit is uiteindelijk weer door de gemeente teruggedraaid en er zijn bloemen naar verzoeker gestuurd. - Afzegging gesprek; Vanwege de aanslag hondenbelasting en de abusievelijk ge?nde eerder kwijtgescholden aanslag afvalstoffenheffing maakt de schoonzoon van verzoeker een afspraak. Deze afspraak wordt even later door de consulent afgezegd/verplaatst. De Ombudscommissie kan niet nagaan wat de reden is dat het gesprek dat verzoeker of de schoonzoon van verzoeker met de betreffende consulent zou hebben is afgezegd of verplaatst en kan hier geen uitspraak doen. Met betrekking tot de norm betrouwbaarheid concludeert de Ombudscommissie dat nu de gemeente heeft aangegeven in de klachtafhandelingsbrief van 22 maart 2012 dat zij de aanslag afvalstoffenheffing buiten invordering zou stellen en dus niet meer zou innen, dat iets was waar verzoeker op had mogen vertrouwen. Ondanks dat er van de zijde van de gemeente geen opzet in het spel zal zijn, heeft zij niet gedaan wat zij heeft gezegd toen het bedrag voor de tweede keer door middel van een loonbeslag werd ge?nd. Daarmee schond de gemeente de norm van betrouwbaarheid De Ombudscommissie komt dan ook tot het volgende oordeel: De gedragingen van de gemeente zijn ten aanzien van de behoorlijkheidnormen: I. Goede organisatie: deels onzorgvuldig, deels zorgvuldig. De gemeente erkende tijdens de interne klachtbehandeling de klacht van verzoeker en bood excuses aan. Daarmee is de klacht van verzoeker bij de Overijsselse ombudsman ongegrond. II. Betrouwbaarheid: deels onzorgvuldig, deels zorgvuldig. De gemeente erkende tijdens de interne klachtbehandeling de klacht van verzoeker en bood excuses aan. Daarmee is de klacht van verzoeker bij de Overijsselse ombudsman ongegrond. III. Klachtafhandeling: zorgvuldig
Lees hier het rapport