Hoe krijg ik een overlijden geregistreerd?

BRP Behoorlijkheidsnorm: goede informatieverstrekking en fatsoenlijke bejegening.

Verzoeker klaagt er over dat de gemeente te weinig doet om een bepaalde overlijdensakte in de Basisregistratie Personen (BRP) te (kunnen) verwerken. De gemeente stelt dat ze al diverse acties heeft genomen, zoals het aanschrijven van de weduwe en de dochter. Een bestuurlijke boete kan niet worden opgelegd omdat er geen beleid is zo stelt de gemeente. De ombudscommissie neemt contact op met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Deze komen met nog meer mogelijke acties, ook de mogelijkheid van een boete. De ombudscommissie concludeert dat er meer gedaan had kunnen worden door de gemeente en verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond.

Lees hier het rapport