Begeleiding bij aanvraag uitkering

Thema: uitkering

Er was bij verzoeker geld in kas vanuit een verkoop en hiermee had in inkomen kunnen worden voorzien zonder dat een uitkering nodig was. Achteraf wordt door de gemeente de bijstand herzien en teruggevorderd, wat een zaak voor bezwaar en beroep is. De OO is daarin niet bevoegd; wel oordeelt de OO dat de gemeente bij aanvraag van de uitkering zelf meer onderzoek had moeten doen in plaats van zonder meer af te gaan op wat door aanvrager gemeld wordt.

Lees hier het rapport