Gemeente houdt zich niet aan haar eigen klachtprocedure

behoorlijkheidsnormen: goede organisatie en voortvarendheid

 thema's: wijze van klachtbehandeling

 klacht gegrond

De gemeente heeft, ondanks herinneringen, niet tijdig gereageerd op een brief waarin vragen werden gesteld over een overlast gevend horecabedrijf. Het niet reageren heeft geleid tot een klacht. Bij de behandeling van deze klacht heeft de gemeente de afdoeningstermijnen overschreden zonder verzoeker hierover te informeren. Ook heeft de gemeente besloten geen hoorzitting te organiseren omdat zij niet tegemoet wilde komen aan de wensen van verzoeker m.b.t. de aanwezigheid van de burgemeester en een onafhankelijke voorzitter. Over deze gedragingen heeft verzoeker vervolgens een klacht ingediend bij de OO.

De klacht is gegrond. De gemeente handelde niet zorgvuldig wat betreft de behoorlijkheidsnormen van goede organisatie en voortvarendheid.
Alhoewel de OO van mening is dat het zorgvuldiger was geweest als de gemeente wel een hoorzitting had georganiseerd, heeft zij geen aanbeveling gedaan aan de gemeente om alsnog een hoorzitting te organiseren.
De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de gemeente inmiddels antwoord heeft gegeven op de belangrijkste vragen van verzoeker en op onderdelen haar excuses heeft aangeboden.

 

 

 

Lees hier het rapport