Melding over het illegaal bouwen van een dakkapel door de buren.

Verzoeker meldt bij de betrokken bouwinspecteur dat zijn buren illegaal bouwen. De inspecteur verschijnt op de bouwlocatie. De bouw wordt niet stop gezet. Verzoeker wordt gewezen op de rechtsbeschermingsmogelijkheden. Over deze gang van zaken beklaagt verzoeker zich bij de gemeente. De inspecteur bevestigt dat er voor de bouw een lichte bouwvergunning is vereist maar dat handhaving achterwege is gelaten omdat het, volgens gemeentelijke beleid, om een overtreding met lage prioriteit gaat. Volgens dat beleid moet in zo?n geval een bemiddelingstraject ingezet worden. De Ombudscommissie overweegt dat de handelwijze van de inspecteur, zowel vlak na de melding als ter zitting van de Ombudscommissie, er op duidt dat verzoeker in zijn belangen niet serieus is genomen. In een gesprek tussen de inspecteur en verzoeker had aan de orde moeten komen wat verzoeker concreet en op welke gronden van de gemeente in die situatie had mogen verwachten, gelet op het gemeentelijk beleid. Van de bouwinspecteur had mogen worden verwacht dat hij, ingevolge het geldende beleid, een bemiddelingstrjaject had ingezet en zich niet had laten weerhouden hiervan met een beroep op de gestelde gemoedstoestand van verzoeker. Nu hij overigens meteen van bemiddeling heeft afgezien, had verwacht mogen worden dat hij meteen al bij verzoeker had aangegeven, welk formeel traject er, ingevolge het relevante beleid, vervolgens in gang zou worden gezet. De Ombudscommissie overweegt verder dat de bouwinspecteur onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat er een belangenafweging had plaatsgevonden en welke belangen er waren meegewogen. De Ombudscommissie spreekt als haar oordeel uit dat de gemeente niet zorgvuldig heeft gehandeld waar het betreft de wijze van informeren/communiceren in het kader van de geconstateerde illegal bouw en dat de gemeente niet behoorlijk heeft gehandeld door geen belangenafweging toe te passen, althans op geen enkele wijze blijk te geven van een gemaakte belangenafweging. De klacht van verzoeker is gegrond. De gemeente heeft behoorlijk gehandeld waar het betreft de interne klachtbehandeling.
Lees hier het rapport