Mag het beukenhaagje blijven?

Thema: openbare ruimte

Klacht ongegrond

Als bewoners vragen aan de wethouder om plaatsing van een beukenhaagje rond parkeerplaatsen, gaat deze daarin mee. Hij zegt dat zij met verzoeker hierover in gesprek moeten gaan, want het is bekend dat deze erg tegen plaatsing van beuken is. De omwonenden doen dat niet. Verzoeker komt er pas achter als de gemeente gaat planten. Klachten hierover zijn gegrond wat betreft het gebrek aan overleg. Dat had de gemeente zelf moeten doen en dit is ook erkend in de klachtafhandeling door de gemeente. Maar de beukenhaag blijft. Van concrete toezeggingen om hem weg te halen blijkt niet. De OO acht de klachten ongegrond en is van mening dat de gemeente redelijkerwijs de aanvraag van de omwonenden kon honoreren. In het vervolgtraject is er met verzoeker voldoende overleg geweest.

Lees hier het rapport