Onzorgvuldige communicatie over zendmast

behoorlijkheidsnormen: goede informatieverstrekking en samenwerking

thema’s: communicatie, vergunningverlening

Klacht gegrond

Pas na het verlenen van de vergunning werd het verzoeker duidelijk dat er een 40 meter hoge zendmast op korte afstand van zijn achtertuin geplaatst zou worden. De publicatie waarin deze vergunning werd aangekondigd, bevat namelijk een adresaanduiding van een tankstation op grotere afstand van zijn woning. Verzoeker is van mening dat er bij het verlenen van deze vergunning maar ook daarna, onder andere bij het verlenen van een vergunning voor een mobiele kraan, onjuiste en misleidende informatie aan hem is gegeven en dat de gemeente hierover beter had moeten communiceren.

De klacht is gegrond als het gaat om de behoorlijkheidsnorm goede informatievoorziening. Als aan de juridische vereisten voor het publiceren is voldaan, betekent dat op zichzelf niet dat de wijze van informatieverstrekking ook behoorlijk is geweest. Het is de taak van een gemeente om relevante en specifieke informatie te geven.

Ook met betrekking tot de norm samenwerking is de klacht gegrond. Weliswaar is de gemeente, buiten de formele publicatieplicht, niet verantwoordelijk voor de communicatie richting omwonenden of andere belanghebbenden, maar op het moment dat er – mede door toedoen van de gemeente – problemen ontstaan, mag van de gemeente worden verwacht dat ze een actieve regierol oppakt.

Lees hier het rapport