Waar is mijn geld gebleven?

thema: klachtbehandeling

 klacht gegrond

 De gemeente wilde geen overzicht geven van de door klager gedane betalingen op grond van een betalingsregeling en terugbetalingen door de gemeente van wat onverschuldigd is betaald. Opgelost via interventie.

 

Lees hier het rapport