Beantwoordt de gemeente vragen over forensenbelasting?

Thema: Kwijtschelding

Forensenbelasting heffen is volgens verzoeker in strijd met artikel 1 van de Grondwet (discriminatie). Hij wil niet betalen. Er wordt door de gemeente herhaalde malen met verzoeker gesproken en er kan dan ook niet worden gezegd dat er geen aandacht is. Volgens de OO komt daarbij echter de kern van het verhaal niet exact naar voren. Er had beter gemotiveerd kunnen worden; op dat punt acht de OO de klacht gegrond.

 

Lees hier het rapport