Opgeroepen tijdens vakantie en gebrek aan informatie

Thema: Uitkeringen

Behoorlijkheidsnormen: goede organisatie en goede informatieverstrekking.

Verzoeker klaagt er over dat hij tijdens zijn vakantie is opgeroepen om stukken in te leveren bij de gemeente. Ook klaagt verzoeker over het gebrek aan informatie waarom zijn uitkering gedurende 2 maanden niet werd uitbetaald. Tot slot klaagt verzoeker over de klachtbehandeling door de gemeente.

De ombudscommissie concludeert dat verzoeker ten onrechte is opgeroepen tijdens zijn vakantie, dat verzoeker onvoldoende is geïnformeerd en dat de klachtbehandeling niet voortvarend heeft plaatsgevonden en er op een deel van de klacht niet is ingegaan.

Hiermee verklaart de ombudscommissie de klacht van verzoeker gegrond.

                                                                                            

Lees hier het rapport