communicatie over een kruiwagen met puin

Fatsoenlijke bejegening. Klacht ongegrond. De ombudscommissie concludeert dat er geen sprake is geweest van incorrecte bejegening van de kant van de boa?s, zoals verzoeker betoogde. Het lijkt er eerder op dat verzoeker zich kennelijk niet op zijn gemak voelde, omdat hij wist dat hij fout bezig was en dat dit leidde tot een afwerende houding van zijn kant.
Lees hier het rapport