broer als trouwambtenaar blijft zelfde tarief

thema: leges

Klacht ongegrond

De zus van verzoeker woont in Zwolle. Zij gaf bij de gemeente aan dat zij graag wil dat haar broer haar trouwt. Broer is trouwambtenaar (babs) in een andere gemeente. De zus diende een klacht in over de hoogte van de leges. Zij gaf aan dat haar broer het klappen van de zweep kent en vroeg of tariefdifferentiatie in dit geval mogelijk zou kunnen zijn. De medewerkster vond dit redelijke argumenten en was bereid onderzoek te doen naar een mogelijke tariefdifferentiatie. Het onderzoek leidde ertoe dat geen tariefdifferentiatie wordt doorgevoerd.

De gemeente heeft goed geluisterd naar de klacht van de zus van verzoeker en haar argumenten serieus opgepakt.

Dat aan de vraag voor tariefdifferentiatie bij de leges voor één daagse babsen verder geen vervolg wordt gegeven behoort tot het beleid van de gemeente.

Lees hier het rapport