Terecht buiten behandeling?

Thema: Klachtbehandeling

Behoorlijkheidsnormen: redelijkheid en goede motivering

De klachten van verzoeker zijn niet in behandeling genomen omdat verzoeker wil dat een onafhankelijke derde deelneemt aan de klachtbehandeling en de gemeente niet aan dat verzoek tegemoet wil komen.

De OO komt tot de conclusie, dat de gemeente het volste recht heeft om niet tegemoet te komen aan een verzoek om een onafhankelijke derde in te schakelen bij klachtbehandeling, maar nu het in artikel 9:8, lid 1 en lid 2 van de Awb gestelde (kennelijk) niet aan de orde is, de klachten wel inhoudelijk behandeld hadden moeten worden. Ook als verzoeker niet gehoord wilde worden, had de gemeente op basis van de stukken en de telefoongesprekken de klachten kunnen en behoren te beoordelen.

De klacht is gegrond en de OO doet een aanbeveling.

 

 

 

Lees hier het rapport