Over het verdwenen bankafschrift….

Behoorlijkheidsnorm: Goede organisatie

Thema: Uitkeringen.

Verzoeker geeft aan een bankafschrift te hebben ingeleverd bij de gemeente. Het afschrift is vervolgens in de beleving van verzoeker kwijtgeraakt. Verzoeker vindt dat er zo niet met vertrouwelijke stukken om mag worden gegaan en hij is bang dat het afschrift met de bij- en afschrijvingen erop, door meerdere mensen wordt gezien. Verzoeker wil een schadevergoeding van de gemeente van 1000 euro omdat ze onzorgvuldig met het bewijsstuk is omgegaan. De gemeente geeft aan dat er, toen verzoeker het afschrift kwam inleveren, nog geen aanvraag was ingediend. Het bankafschrift kon dus niet worden gekoppeld aan een aanvraag. Vaste werkwijze is dan om het bewijsstuk in het digitale dossier op te bergen of te vernietigen. De ombudscommissie gaat ervan uit dat de gemeente in het geval van verzoeker heeft gehandeld conform de gebruikelijke werkwijze door het losse stuk dat niet gekoppeld kon worden te vernietigen. Wel concludeert de ombudscommissie, dat de procedure voor het innemen van stukken aan de balie niet helemaal duidelijk is, nu pas achteraf bleek dat het bankafschrift niet te koppelen was aan een aanvraag. De ombudscommissie doet dan ook de aanbeveling om de procedure aan de balie nog eens tegen te licht te houden.

Lees hier het rapport