Recht op inzage in het volledige WWB-dossier

Er wordt gevraagd om gegevens uit het dossier van verzoekster bij de sector SZW. Aan de orde is of inzage is verstrekt in alle gegevens; de wijze waarop dit is gebeurd; tijdigheid ? het heeft lang geduurd voordat er inzage kwam. De vraag om inzage hangt samen met een onderzoek in het verleden naar mogelijke fraude door betrokkene. De gemeente is destijds tot de conclusie gekomen dat er geen fraude was. In dat geval worden de daarop betrekking hebbende stukken vernietigd. Inzage is dan verder feitelijk onmogelijk. De Overijsselse Ombudsman oordeelt dat de onderzochte gedragingen als het gaat om de informatieverstrekking behoorlijk zijn. Wat betreft het niet tijdig handelen: onbehoorlijk, maar gecorrigeerd.
Lees hier het rapport