Verkeersgeluidsoverlast

behoorlijkheidsnormen: n.v.t. 

thema's: gevoel van onrechtvaardigheid 

gemeente heeft klacht terecht niet in behandeling genomen

Onder andere door de aanleg van een gemeentelijk weg/rotonde, circa 14 jaar geleden, is er op de provinciale weg een verkeerstoename ontstaan. Destijds was er een mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de aanleg van de gemeentelijke weg en er zijn geluidsisolerende maatregelen getroffen bij woningen die binnen een bepaalde afstand van de rotonde staan.
De klacht betreft de overlast van een aanwonende die buiten deze maatregel viel. Deze bewoner ervaart bijzonder veel geluidsoverlast en is van mening dat het onrechtvaardig is dat hij niet in aanmerking kwam of alsnog komt voor deze maatregelen. 

De gemeente heeft de klacht niet in behandeling genomen op grond van artikel 9:8 van de Awb. De OO is van oordeel dat de gemeente de klacht op juiste gronden niet in behandeling heeft genomen. De OO ziet dan ook geen aanleiding om verder onderzoek in te stellen naar deze klacht.

Voor zover de klacht de overlast door het verkeer op de provinciale weg betreft is de wegbeheerder, de provincie het aanspreekpunt.

 

Lees hier het rapport