bedreigd door kogels en inbreuk op privacy

De gemeente stuurde verzoeker op 2 juni 2010 een brief met de reden waarom de termijn voor het nemen van een beslissing op zijn verzoek om handhaving met nogmaals acht weken, tot 28 juli 2010, werd verlengd, maar n? 28 juli 2010 hoorde verzoeker niets meer. De gemeente kwam pas in actie nadat verzoeker een klacht had ingediend bij de Overijsselse Ombudsman. De gemeente bood verzoeker telefonisch excuses aan voor het uitblijven van de beslissing en ging ook aan de slag met de beslissing zelf. Wel is het jammer dat de gemeente de klacht verder niet (schriftelijk) afhandelde, maar haar conclusies meenam in de beslissing op het verzoek om handhaving. Daardoor kon het gebeuren dat de gemeente niet meer inging om wat verzoeker tijdens het telefonisch gesprek over zijn klacht met de gemeente nog naar voren bracht: verzoeker voelt zich bedreigd door de kogels van de jagers en voelt zich aangetast in zijn privacy. De ombudscommissie merkt op dat in het algemeen aan te bevelen is om burgers excuses aan te bieden wanneer er iets is misgegaan. Voor de gemeentelijke organisatie zelf is het belangrijk om te (h)erkennen dat er behoorlijkheidsnormen zijn geschonden. De klacht is gegrond. De gemeente schond de normen van voortvarendheid, adequate informatieverstrekking en behoorlijke motivering.
Lees hier het rapport