Waar begint het hondenlosloopgebied?

De klacht betreft de bejegening door medewerkers van de gemeente als zij verzoekster beboeten voor het laten loslopen van haar hond. Verder gaat het om de wijze waarop de gemeente hierop heeft gereageerd. Verzoekster voelt zich ge?ntimideerd en niet fatsoenlijk te woord gestaan naar aanleiding van haar mededeling dat de hond zich bevond in het losloopgebied. Anderen krijgen eerst een waarschuwing of er wordt helemaal niet gehandhaafd. De klacht is afgedaan met telefoontjes. Als medewerkers melden dat ze haar wel correct hebben bejegend is de zaak daarmee ten einde. De gemeente zou ?daar waar medewerkers fouten maken- moeten opkomen voor de burger. Volgens de gemeente is verzoekster enige weken voor het gebeurde waar het nu om gaat, wel degelijk gewaarschuwd. Als dan weer een overtreding wordt geconstateerd, wordt er inderdaad een boete geschreven. Het is gebleken dat haar hond zich ongeveer 40 meter buiten het losloopgebied bevond. Handhaving was dus wel aan de orde. Wat betreft de wijze waarop dat is gegaan staan de meningen diametraal tegenover elkaar; uitsluitsel kan dus niet worden gegeven. Echter de betrokken handhavers staan bekend als goede handhavers. Wat betreft de afhandeling van klachten is inmiddels de les getrokken dat dit beter kan. Ook in de interne klachtafhandeling bij de gemeente is van belang dat hoor en wederhoor in elkaars aanwezigheid plaatsvindt. In ieder geval komt er ?als er in eerste instantie alleen een telefonische afhandeling plaatsvindt- een schriftelijke bevestiging waarin het besprokene wordt vastgelegd. Oordeel: Correcte bejegening: geen oordeel mogelijk Klachtbehandeling: niet zorgvuldig, erkend door de gemeente.
Lees hier het rapport