30-2009: geen informatieverstrekking vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen

Verzoekster klaagt erover dat de gemeente haar uitnodigde voor een gesprek op korte termijn en haar toen meedeelde dat de gemeente het besluit had genomen dat zij niet langer de gesprekspartner in de rol van plaatselijk belang voor de gemeente kan blijven. Dit besluit kwam volgens verzoekster onverwacht en werd niet gemotiveerd. Verzoekster moest zelf om een schriftelijke motivering vragen. Verder vond verzoekster dat de wijze van uitnodigen voor het gesprek niet behoorlijk was. De ombudscommissie overwoog dat de gemeente bij de uitnodiging voor het gesprek niet had gehandeld zoals betamelijk wordt geacht in het maatschappelijk verkeer. Verder concludeert de ombudscommissie dat de gemeente weliswaar het vereiste van actieve informatieverstrekking schond, maar dit weloverwogen deed vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid.
Lees hier het rapport