gebrek aan communicatie oorzaak van overlast

Gemeente erkent de klacht en onderneemt actie om overlast te beperken. Klacht ongegrond. In de communicatie over de wijziging van het ontwerp voor een fietspad en de uitvoering van de werkzaamheden is veel misgegaan. Verzoeker vindt dat hij daardoor overlast ondervindt vanwege gezicht op en geluidsoverlast van de A28. De gemeente heeft de klacht over het onvoldoende communiceren en informeren gegrond verklaard, daaruit lering getrokken voor de toekomst en heeft voortvarend in overleg met verzoeker een voorstel gedaan voor oplossingen. Daarmee is er geen belang meer bij de klacht.
Lees hier het rapport