Wob-verzoek; meer dan wettelijke termijnen

Thema: Wob

Behoorlijkheidsnorm: voortvarendheid en betrouwbaarheid.

Verzoeker klaagt over de afhandeling van zijn Wob-verzoek. Naar aanleiding van zijn verzoek van 22 april 2016 ontvangt hij op 8 augustus de gegevens. Ook klaagt verzoeker over een brief waarin de gemeente aan zou geven, dat ze binnen maximaal drie weken, na de wettelijke beslistermijn, de gevraagde informatie toe zal sturen, nadat derde-belanghebbenden de mogelijkheid hebben gehad te reageren. Deze afspraak is niet nagekomen, zo stelt verzoeker, Daarna bleek de behandelend ambtenaar van half juli tot begin augustus 2016 wegens vakantie afwezig, waardoor de afhandeling van het verzoek verdere vertraging opliep. De ombudscommissie concludeert, dat de gemeente zich weliswaar aan de wettelijke termijnen heeft gehouden, maar voortvarender had kunnen zijn in het afhandelen van het Wob-verzoek en de feitelijke openbaarmaking van de gegevens. Ook was het goed als tijdens de vakantie van medewerker X vervanging was geregeld om het verzoek verder af te handelen. Er is niet gebleken van niet nagekomen toezeggingen.

De ombudscommissie doet twee aanbevelingen aan de gemeente.

Lees hier het rapport