vaak aan de bel getrokken, maar geen gehoor

behoorlijkheidsnorm: voortvarendheid 

thema: klachtbehandeling 

Interventie 

Verzoekster diende in december 2015 een klacht in bij de gemeente over de gang van zaken betreffende communicatie. Al eerder had verzoekster mondeling haar onvrede geuit tegenover een medewerker van de gemeente. Omdat zij na zes weken nog steeds geen reactie kreeg op haar klacht, stuurde verzoekster medio februari 2016 een rappel aan de gemeente. Wel stuurde de gemeente steeds een ontvangstbevestiging. Toen zij nog steeds geen reactie kreeg wendde verzoekster zich tot de Overijsselse Ombudsman. De gemeente liet weten dat de e-mails van verzoekster kennelijk niet als klacht zijn herkend. In feite is de ombudscommissie daarmee bevoegd de klacht in behandeling te nemen. Echter, omdat klachtbehandeling strekt tot herstel van vertrouwen in de overheid gaf de ombudscommissie er de voorkeur aan de gemeente in de gelegenheid te stellen de klacht alsnog met spoed te behandelen.

Lees hier het rapport