Neemt de gemeente mij wel serieus?

Uitkering

In het kader van de bijstandsuitkering is er op basis van de Participatiewet een arbeidsverplichting voor 40 uur per week. Verzoeker blijkt na onderzoek niet meer dan 24 uur per week te kunnen werken. Dit onderzoek vindt pas plaats na enkele jaren; intussen zijn de verhoudingen er niet beter op geworden. De OO oordeelt dat het onderzoek door deskundigen eerder had gekund en klachten hierover gegrond zijn, waardoor de oorzaak van verziekte verhoudingen niet alleen bij verzoeker gelegd kan worden.

Lees hier het rapport