Klachtbehandeling een gepasseerd station

thema: klachtbehandeling

Geen verder onderzoek. Wel gesprek met poging een bijdrage te leveren aan het vinden van een manier om de relatie tussen klager en de gemeente voor de toekomst te verbeteren.

De jarenlange onvrede van klager komt in de kern voort uit de bezigheden van een bedrijf uit de buurt, waardoor klager zich genoodzaakt voelde acties te ondernemen, waaronder het indienen van klachten. De wijze van omgaan met klachten is gedurende een aantal jaren van zowel de kant van klager als die van de gemeente verzand in allerlei formaliteiten, wat escalerend heeft gewerkt. Het behandelen door de OO van de door klager ingediende en door de gemeente al dan niet behandelde klachten over het reilen en zeilen van de gemeentelijke organisatie is een gepasseerd station. Behandeling van deze klachten zal niet (verder) bijdragen aan de-escalatie van het meningsverschil met de gemeente.

De OO heeft nu geconstateerd dat de gemeente met klager in gesprek is. Dat is in de visie op het klachtrecht een goede start om de weg te effenen voor een constructieve wederzijdse relatie in de toekomst, waarvoor wel de inzet van alle betrokken partijen nodig is. Als niet alle betrokkenen daaraan willen meewerken, is een goede relatie in de toekomst niet mogelijk.

 

Lees hier het rapport