Te snelle actie van de gemeente ?

Thema: Jeugdzorg

De gemeente zorgt voor een opvangplaats in een crisissituatie en vraagt daarvoor namens verzoeker een PGB aan. De communicatie daarover loopt niet optimaal. Verder zijn er klachten over de begeleiding door de zorginstelling. Hiervoor kan men niet terecht bij de OO, want er  geldt een eigen klachtenregeling. Dit leidt bij verzoeker tot een gevoel van 'Van het kastje naar de muur.  De klachten over de aanvraag PGB zijn deels gegrond.

Lees hier het rapport