een gemiste kans, klacht niet (h)erkend

Schending van de behoorlljkheidsnorm van luisteren naar de burger. De klacht is gegrond. Verzoeker voelde zich niet eerlijk behandeld bij de commissie voor bezwaarschriften. De voorzitter had geen oor voor zijn klacht: het zich geconfronteerd zien met de vergunninghouder, terwijl hij niet wist dat deze was uitgenodigd voor ?zijn? hoorzitting. De klacht betreft het niet (h)erkennen van de mondelinge klacht over de informatieverstrekking. Het zou goed zijn geweest als de voorzitter en/of de ambtelijk secretaris, naast de formele uitleg over de wet, acht zou hebben geslagen op de klacht. De voorzitter/ambtelijk secretaris had dan tegen verzoeker kunnen zeggen dat kennis is genomen van de klacht en dat deze wordt overgedragen aan de klachtenco?rdinator. Daarmee had mogelijk verdere escalatie van de onvrede bij verzoeker voorkomen kunnen worden tijdens het horen. In een later stadium, bij de schriftelijke klacht, heeft de gemeente de klacht over informatieverstrekking (wie wordt uitgenodigd bij de hoorzitting) gegrond verklaard en maatregelen genomen voor de toekomst.
Lees hier het rapport