de kwestie lantaarnpaal

behoorlijkheidsnormen: maatwerk en redelijkheid

thema: overlast, openbare ruimte
klacht ongegrond

Vóór de reconstructie van de straat stond een lantaarnpaal tegen de perceelgrens van verzoekers. In het nieuwe verlichtingsplan is de lantaarnpaal zo dicht mogelijk bij de rand van de weg geplaatst.
Verzoekers willen graag dat de lantaarnpaal weer tegen hun perceelgrens wordt geplaatst.
De ombudscommissie oordeelt dat de gemeente er in redelijkheid alles aan heeft gedaan om via maatwerk een oplossing te vinden voor verzoekers. De klacht is daarom ongegrond.

 

 

Lees hier het rapport