Gemeente komt toezegging handhavend op te treden niet na

Aan de orde is dat de gemeente toezeggingen dat handhavend zal worden opgetreden niet nakomt en verzoekster niet hoort als het gaat om belangenafweging. De Oo stelt vast dat verzoekster al jaren in actie is om te bereiken dat de gemeente het bestemmingsplan handhaaft en dat een woonhuis niet als zorgvoorziening wordt gebruikt. De Oo constateert dat er op dit punt juridische voorzieningen zijn in de zin van bezwaar en beroep. De Oo is vervolgens niet bevoegd een oordeel te geven. Wel merkt de Oo op dat het verzoekster niet duidelijk wordt waarom de termijn die A. krijgt om een eind te maken aan het gebruik in strijd met het bestemmingsplan, steeds wordt opgerekt. Zelfs het standpunt dat er op 1 oktober 2012 toch echt een eind moet komen aan het strijdig gebruik en dat dit een harde datum is, wordt door de gemeente weer teruggenomen. Het is de Oo niet duidelijk geworden waarom verzoekster er niet op zou mogen vertrouwen dat op 1 oktober 2012 de overlast gestopt zou zijn. Dat zij na de desbetreffende brief van de gemeente vervolgens niet bij elk punt van overlast weer een klacht indient, is begrijpelijk. Daar de conclusie uit trekken dat er weinig klachten (meer) zijn, c.q. dat de overlast er niet meer is, en dat de begunstigingstermijn mede daarom kan worden verlengd, is naar de mening van de Oo ?gezien alles wat er al was gebeurd- niet zorgvuldig. Het had voor de hand gelegen verzoekster eerst te horen voordat het besluit tot wederom verlengen werd genomen. Als het gaat om de redenen waarom wordt verlengd, wordt slechts aangegeven dat de belangen van A. zwaarder wegen en er gelegenheid moet worden gegeven cli?nten elders onder te brengen. Nu uiteindelijk in de beslissing op bezwaar van 28 mei 2013 wel een termijn van zes weken mogelijk blijkt, vraagt de Oo zich af waarom dit niet eerder had gekund. Oordeel De gemeente handelde niet zorgvuldig als het gaat om: informatie aan verzoekster, rekening houden met haar belangen en het nakomen van toezeggingen. Daarmee acht de Oo de klachten van verzoekster gegrond.
Lees hier het rapport