Ongewenste gevolgen van BRP registratie

Thema: klachtbehandeling, burgerzaken

Klacht ongegrond

Verzoekster schrijft dat de gemeente naar aanleiding van haar eerdere klacht haar zoon weliswaar op haar adres heeft uitgeschreven, maar dat de datum niet correct is. Als gevolg hiervan blijft zij zitten met de financiële gevolgen van de niet correcte uitschrijving. Daarmee is volgens verzoekster haar klacht nog steeds niet correct afgehandeld.

Na onderzoek concludeert de ombudscommissie dat de kwestie complex is en daarom de duur van het lopende onderzoek bij de gemeente en de bewindvoerder gerechtvaardigd is.

 

 

Lees hier het rapport