Opgenomen in de planning

Verzoeker klaagt er over dat het plein voor zijn woning niet goed onderhouden is. Vooral het gedeelte van de stoep voor de woning van verzoeker is slecht onderhouden waardoor er snel water blijft staan. Hierdoor kunnen verzoeker en zijn (invalide) vrouw niet droog de auto bereiken. Volgens verzoeker heeft de gemeente al een aantal keer toegezegd het onderhoud te zullen gaan doen, maar de toezeggingen zijn door de gemeente niet nagekomen. De gemeente geeft aan dat er geen gevaar is dus dat de werkzaamheden voorlopig niet zullen worden opgepakt, er zijn andere prioriteiten. In 2011 zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd, ze zullen niet worden uitgevoerd in 2012 en in 2013 is nog maar de vraag. Financi?le problematiek speelt hier een rol bij. De gemeente geeft aan dat het in de planning is opgenomen, maar dat is geen toezegging. De Ombudscommissie heeft de situatie van verzoeker ter plekke bekeken. Hierbij bleek dat de stoep voor het huis van verzoeker het grootste probleem vormt. Tijdens de hoorzitting op 23 februari 2012 geeft de gemeente daarop aan dit gedeelte van het plein in orde te willen maken voor verzoeker. Bij e-mail van 21 maart 2012 laat de heer R. van de gemeente het volgende weten: ?Met betrekking tot de klacht van de heer K. het volgende: Gisteren ben ik samen met de opzichter (H.B.) bij de heer K. thuis geweest om de situatie ter plaatse met hem te bespreken. We gaan nu, zoals de ombudsman voorgesteld heeft, het trottoir dusdanig aanpassen dat de afwatering van zijn woning verbeterd wordt en geen problemen meer zal geven. Ook zal de bestrating in de verderop gelegen inrit worden vervangen wat op dit moment een rommelig beeld geeft (kleurverschillen). De heer K. is tevreden met dit voorstel. Met hem is afgesproken dat de uitvoering rond de Paasdagen zal plaatsvinden.? Op 11 april 2012 laat verzoeker het volgende weten: ?Heden (woensdag 11-4) kan ik u melden dat een deel van de herbestrating van de trottoirs is voltooid, d.i. ca. 25 meter. Bij navraag bleek dat alleen hiervoor opdracht is gegeven aan: Grootinfrastructuur. Hoewel mijns inziens dit deel goed is uitgevoerd, blijft het overgrote deel onbehandeld. Ook is hierdoor een hoogteverschil ontstaan met het onbehandelde deel over de volle breedte van het trottoir, waarover gemakkelijk kan worden gestruikeld (zie foto). Morgen zouden de restmaterialen worden opgeruimd, waardoor ik aanneem dat de werkzaamheden zijn be?indigd. Gezien de overige trottoirs in dezelfde desolate toestand verkeren, is het werk niet voltooid zoals was overeengekomen Mijn vraag is derhalve: Hoe nu verder?? Vervolgens laat verzoeker op 18 april 2012 het volgende weten: ?Inmiddels zijn de restmaterialen opgeruimd, ook is het hoogteverschil (foto) met de oude bestrating hersteld. Het overige is onveranderd. Vertrouwend van dienste te zijn.? Op 18 april 2012 is de Ombudscommissie nogmaals ter plaatse gaan kijken en heeft verzoeker - na de schouw ter plaatse - laten weten dat de gemeente de werkzaamheden correct en snel conform de in de hoorzitting gemaakte afspraak heeft uitgevoerd. Verzoeker laat hierna op 19 april 2012 het volgende weten: ?De heer Lunenborg is inmiddels wezen kijken en heeft mij ge?nformeerd dat er niet meer van de gemeente Almelo is te verwachten. Aanvankelijk had ik begrepen dat alle trottoirs rond het plein zouden worden herbestraat, maar mogelijk heb ik dat niet juist begrepen. Omdat buurtbewoners dachten dat ook hun deel zou worden aangepakt, is dit natuurlijk voor hen een teleurstelling. Desalniettemin ben ik blij met het resultaat al is het wat mager, maar ik begrijp ook de situatie van de gemeente. De kwestie lijkt mij daarom nu afgerond en ik zou het hierbij, onder dankzegging, dan ook willen laten.? De Ombudscommissie concludeert dat de gemeente de tijdens de hoorzitting toegezegde werkzaamheden heeft uitgevoerd en dat verzoeker hierover tevreden is. Nu verzoeker in de laatste e-mail aangeeft dat de kwestie wat hem betreft nu is afgerond, heeft de Ombudscommissie geen inhoudelijk oordeel uitgebracht.
Lees hier het rapport