invulling van de participatieplicht

Behoorlijkheidsnormen van professionaliteit en fatsoenlijke bejegening. Klacht ongegrond. De gemeente nam de beweringen van verzoeker over zijn medische situatie serieus door advies te vragen aan een arbeidsdeskundige over de werkbelasting van verzoeker en op basis van dit advies verzoeker de mogelijkheid te geven om zelf een voorstel te doen voor de invulling van de participatieplicht. Daarmee handelde de gemeente volgens de professionele normen en richtlijnen en gaf blijk van inzet om het vertrouwen van verzoeker in de gemeente te herstellen. De klacht is ongegrond, omdat ten tijde van het indienen van de klacht bij de Overijsselse Ombudsman de gemeente al tegemoet was gekomen aan verzoekers medische klachten en, naar aanleiding van de klacht over seksuele intimidatie, maatregelen had genomen voor de toekomst.
Lees hier het rapport