klachten over het 'keukentafelgesprek'

Zieken

Oordeel: kennelijk ongegrond

Klachten over het ‘keukentafelgesprek’ in het kader van de WMO zijn door de gemeente deels gegrond verklaard. De consulent handelde niet professioneel nu zij het dossier van klaagster niet had bestudeerd. Over wat is gezegd lopen de meningen dusdanig uiteen dat een definitief oordeel niet mogelijk is. De OO heeft niets toe te voegen aan de klachtafhandeling door de gemeente en neemt het verzoek dan ook niet in behandeling.

Lees hier het rapport