klachtbehandeling

Thema: klachtbehandeling en uitkering

Verzoeker is niet tevreden over het gesprek dat hij met de gemeente had over zijn klacht. Van het gesprek is een verslag gemaakt. Dit is niet met verzoeker gedeeld. De ombudscomissie concludeert op basis van het verslag, dat tijdens het klachtgesprek vooral gesproken is over de houding van verzoeker ten opzichte van de arbeidsverplichtingen. Dit hangt nauw samen met een aangekondigde maatregel. Hiertegen kan een zienswijze worden ingediend en eventueel bezwaar worden gemaakt. Daarom neemt de ombudscommissie dit klachtonderdeel niet in behandeling. De ombudscommissie concludeert verder, dat de gemeente had kunnen besluiten de klacht niet te behandelen, maar te verwijzen naar de mogelijkheid van zienswijze en bezwaar. Nu de klacht wel behandeld is, had zij er goed aan had gedaan in het klachtgesprek te spreken over de klacht zelf en verzoeker en de betrokken medewerkers te horen in elkaars aanwezigheid. Ook had er een klachtafhandelingsbrief moeten volgen met daarin in ieder geval een samenvatting van hetgeen is besproken, een conclusie en een verwijzing naar de Overijsselse Ombudsman. De ombudscommissie doet de gemeente een aanbeveling met betrekking tot klachtbehandeling in het algemeen.

 

 

 

 

Lees hier het rapport