Een buurtcafé of een duivenvereniging?

Thema: handhaving

Behoorlijkheidsnorm: n.v.t.

Aan de duivenvereniging is een waarschuwingsbrief gestuurd, onder meer vanwege klachten uit de buurt. Verzoeker geeft aan, dat ondanks het aanbieden van excuus door de gemeente, onduidelijk blijft of er echt signalen uit de buurt zijn. Bij de klacht is informatie van de Politie gevoegd, waaruit zou moeten blijken dat er geen rapportages zijn. Er zou daarom geen sprake zijn van klachten en geen basis voor verdere stappen. Verder wordt er over geklaagd, dat de klacht niet door de burgemeester zelf of namens hem is afgehandeld. Hiermee zou niet zijn voldaan aan de Klachtenregeling van de gemeente. Nu de gemeente voor het niet communiceren over de ontvangen klachten al excuus heeft aangeboden, neemt de OO deze gedraging niet mee in de conclusie. De OO concludeert verder dat er voldoende aanleiding was om de waarschuwingsbrief van 26 april 2017 te versturen en dat de klachtafhandeling door de gemeente zorgvuldig heeft plaatsgevonden. Hiermee heeft de gemeente behoorlijk gehandeld.

Lees hier het rapport