Onduidelijke communicatie over verkoop van gemeentegrond

Verzoeker klaagde over de wijze van communiceren door de gemeente over de verkoop van gemeentegrond (snippergroen). De gemeente was in 2005 van plan om aan bewoners de mogelijkheid te geven hun tuinen uit te breiden, terwijl naast de straat van verzoeker nog een strook van ??n meter gemeentegroen zou overblijven. Die strook zou worden onderhouden door de gemeente. Verzoeker maakte bezwaar tegen dit plan en meldde dat een aantal bewoners hun tuinen al zonder toestemming/ vergunning hadden uitgebreid. Omdat er niets werd gedaan met die melding diende verzoeker daarover klachten in. Er volgde een gesprek met de gemeente. De wijkbeheerder legde verzoeker in een later stadium uit dat de uitbreiding van de tuinen (deels) de eigen grond van de bewoners betrof: het ging om een recht van overpad en dit pad was bij de tuinen getrokken. Drie bewoners hadden nog extra grond bij de tuinen getrokken. In december 2007 schreef verzoeker aan de wethouder dat er nog steeds niet werd gehandhaafd. In 2008 deelde de gemeente verzoeker mee dat het beleid van de gemeente inmiddels was veranderd, omdat het bleek dat het ondoenlijk is om iedereen gelijktijdig een stuk grond te laten kopen. Verzoeker vond dat de gemeente naar eigen goeddunken handelde en geen oog had voor zijn belangen. De Ombudscommissie concludeerde dat er weliswaar voldoende met verzoeker is gecommuniceerd en dat voortvarend is gereageerd op zijn brieven, maar dat de uitleg over de gang van zaken
Lees hier het rapport